logo VUA LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI

Máy Lọc Nước Điện Giải Ion Kiềm ROBOT

Đã bán: 34 sản phẩm

* Chứng nhận Thiết Bị Y Tế & An toàn điện Châu Âu
* 3 tấm điện cực Titanium kích thước lớn nhất SX Korea
* 7 loại nước điện giải, pH từ 4.5 đến 10.5
* Chỉ số Hydro ~350 -> 600 ppb, ORP ~ -300 -> -450 mV
* Chọn loại nước cần lấy bằng 1 phím bấm đơn giản
* Hệ thống lõi lọc đa cấp, Công nghệ UF sản xuất Hàn Quốc
* Bộ vi mạch thông minh công suất cao, sục rửa điện cực không dùng hóa chất, điều chỉnh điện phân không cần chất xúc tác

Đã bán: 23 sản phẩm

* Chứng nhận Thiết Bị Y Tế & An toàn điện Châu Âu
* 5 tấm điện cực Titanium kích thước lớn nhất SX Korea
* 7 loại nước điện giải, pH từ 4.5 đến 10.5
* Chỉ số Hydro ~750 -> 850 ppb, ORP ~ -350 -> -500 mV
* Chọn loại nước cần lấy bằng 1 phím bấm đơn giản
* Hệ thống lõi lọc đa cấp, Công nghệ UF sản xuất Hàn Quốc
* Bộ vi mạch thông minh công suất cao, sục rửa điện cực không dùng hóa chất, điều chỉnh điện phân không cần chất xúc tác

Đã bán: 22 sản phẩm

* Chứng nhận Thiết Bị Y Tế & An toàn điện Châu Âu
* 9 tấm điện cực Titanium kích thước lớn nhất SX Korea
* 7 loại nước điện giải, pH từ 4.0 đến 11.0
* Chỉ số Hydro ~1300 -> 1700 ppb, ORP ~ -800 -> -900 mV
* Chọn loại nước cần lấy bằng 1 phím bấm đơn giản
* Hệ thống lõi lọc đa cấp, Công nghệ UF sản xuất Hàn Quốc
* Bộ vi mạch thông minh công suất cao, sục rửa điện cực không dùng hóa chất, điều chỉnh điện phân không cần chất xúc tác

Đã bán: 24 sản phẩm

* Chứng nhận Thiết Bị Y Tế & An toàn điện Châu Âu
* 11 tấm điện cực Titanium kích thước lớn nhất SX Korea
* 7 loại nước điện giải, pH từ 4.0 đến 11.0
* Chỉ số Hydro ~15000 -> 1800 ppb, ORP ~ -850 -> -1000 mV
* Chọn loại nước cần lấy bằng 1 phím bấm đơn giản
* Hệ thống lõi lọc đa cấp, Công nghệ UF sản xuất Hàn Quốc
* Bộ vi mạch thông minh công suất cao, sục rửa điện cực không dùng hóa chất, điều chỉnh điện phân không cần chất xúc tác

Đã bán: 35 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 750 ->  850 ppb, ORP ~ -350 → -500 mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Tủ Đứng, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 19 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 800 -> 950 ppb, ORP  ~ -400 -> -600 mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để Bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 28 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 750 ->  850 ppb, ORP ~ -350 → -500 mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để Bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 40 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 800 -> 950 ppb, ORP  ~ -400 -> -600 mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Tủ Đứng, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 19 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1300 -> 1700 ppb, ORP ~ -800 -> -900 mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để Bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 32 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1300 -> 1700 ppb, ORP ~ -800 -> -900 mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Tủ Đứng, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng

Đã bán: 22 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 750 ->  850 ppb, ORP ~ -350 → -500 mV
 • 11 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 28 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 800 -> 950 ppb, ORP  ~ -400 -> -600 mV
 • 11 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 16 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • Cao cấp nhất, 13 tấm điện cực Titanium phủ Platinum Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1600 -> 1900 ppb, ORP ~ -900 -> -1100 mV
 • 14 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 19 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1300 -> 1700 ppb, ORP ~ -800 -> -900 mV
 • 12 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 4.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 20 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 11 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1500 -> 1800 ppb, ORP ~ -850 -> -1000 mV
 • 13 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 27 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 11 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1500 -> 1800 ppb, ORP ~ -850 -> -1000 mV
 • 11 loại nước, Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Treo tường. Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 35 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 3 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến  ~ 350 -> 600 ppb, ORP ~ -300 -> -450 mV
 • 7 loại nước, Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea,  đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 22 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam, Kỷ lục Châu Á
 • 5 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 750 ->  850 ppb, ORP ~ -350 → -500 mV
 • 9 loại nước, Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea,  đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 12 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 800 -> 950 ppb, ORP  ~ -400 -> -600 mV
 • 9 loại nước, Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Treo tường. Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng

 

Đã bán: 30 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1300 -> 1700 ppb, ORP ~ -800 -> -900 mV
 • 10 loại nước, Dải pH rộng từ 4.5 - 11.0
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Treo tường. Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 37 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • Cao cấp nhất, 13 tấm điện cực Titanium phủ Platinum Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1600 -> 1900 ppb, ORP ~ -900 -> -1100 mV
 • 12 loại nước, Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Treo tường. Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 16 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 3 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến  ~ 350 -> 600 ppb, ORP ~ -300 -> -450 mV
 • 8 loại nước, tinh khiết, nóng. Dải pH rộng từ 4.5 - 10.0
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea,  đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng

 

 

Đã bán: 28 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 750 ->  850 ppb, ORP ~ -350 → -500 mV
 • 10 loại nước, tinh khiết, nóng. Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 39 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, đăng ký FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titanium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 800 -> 950 ppb, ORP  ~ -400 -> -600 mV
 • 10 loại nước, tinh khiết, nóng. Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Để bàn, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav