logo VUA LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI

Máy Lọc Nước Điện Giải Ion Kiềm ROBOT

Đã bán: 33 sản phẩm
Đã bán: 22 sản phẩm
Đã bán: 20 sản phẩm
Đã bán: 18 sản phẩm
Đã bán: 28 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN - Châu Á - Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~773ppb, ORP đạt đến ~ -389mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 19 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN-Châu Á - Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1860ppb, ORP đạt đến ~ -972mV
 • 11 loại nước: Điện giải, Nóng, Lạnh - Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống
 • Công nghệ RMC không dùng hóa chất, tự động rửa điện cực 
 • Tủ Đứng, Màn hình LCD, hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
Đã bán: 17 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN - Châu Á - Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1768ppb, ORP đạt đến ~ -882mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc đa cấp Made in Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 35 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN - Châu Á - Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~773ppb, ORP đạt đến ~ -389mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 32 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN - Châu Á - Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1860ppb, ORP đạt đến ~ -972mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp

Đã bán: 40 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN - Châu Á - Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 830ppb, ORP đạt đến ~ -419mV
 • 11 loại nước: 5 Kiềm, 3 Axít, Tinh Khiết, Nóng, Lạnh
 • Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 20 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 11 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1855ppb, ORP đạt đến ~ -925mV
 • 13 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 16 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • Cao cấp nhất 2023, 13 tấm điện cực Titatium phủ Platinum Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1920ppb, ORP đạt đến ~ -961mV
 • 14 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 22 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~773ppb, ORP đạt đến ~ -389mV
 • 11 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 27 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~830ppb, ORP đạt đến ~ -419mV
 • 11 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 19 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1720ppb, ORP đạt đến ~ -859mV
 • 12 loại nước, tinh khiết, nóng, lạnh Dải pH rộng từ 4.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh-Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 27 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 11 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1855ppb, ORP đạt đến ~ -925mV
 • 11 loại nước, Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 33 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới

 • 3 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea

 • Chỉ số Hydro đạt đến ~600ppb, ORP đạt đến ~ -350mV

 • 7 loại nước, Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5

 • Tự chọn dung tích nước cần lấy

 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea,  đạt TCQG nước uống trực tiếp

Đã bán: 22 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới

 • 5 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea

 • Chỉ số Hydro đạt đến ~773ppb, ORP đạt đến ~ -389mV

 • 9 loại nước, Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5

 • Tự chọn dung tích nước cần lấy

 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea,  đạt TCQG nước uống trực tiếp

 

Đã bán: 12 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 7 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~830ppb, ORP đạt đến ~ -419mV
 • 9 loại nước, Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp

 

Đã bán: 30 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 11 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1855ppb, ORP đạt đến ~ -925mV
 • 11 loại nước, Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Tự chọn dung tích nước cần lấy
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp

 

Đã bán: 17 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 11 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1855ppb, ORP đạt đến ~ -925mV
 • 12 loại nước, tinh khiết, nóng. Dải pH rộng từ 3.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea
Đã bán: 16 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 3 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~600ppb, ORP đạt đến ~ -350mV
 • 8 loại nước, tinh khiết, nóng. Dải pH rộng từ 4.5 - 10.0
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea,  đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 28 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 5 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~773ppb, ORP đạt đến ~ -389mV
 • 10 loại nước, tinh khiết, nóng. Dải pH rộng từ 4.5 - 10.5
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
Đã bán: 19 sản phẩm

 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục VN, Kỷ lục Châu Á, Kỷ lục Thế Giới
 • 9 tấm điện cực Titatium phủ Platinum lớn nhất SX Korea
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1720ppb, ORP đạt đến ~ -859mV
 • 11 loại nước, tinh khiết, nóng. Dải pH rộng từ 4.5 - 11.0
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Hệ thống lọc UF đa cấp SX Korea, đạt TCQG nước uống trực tiếp
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav