logo VUA LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI

Máy Lọc Nước Điện Giải Everking

Đã bán: 21 sản phẩm

 • Đạt bằng sáng chế Korea & chứng nhận quốc tế
 • 9 tấm điện cực & 9 loại nước điện giải pH 4.0-->10.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~ 1800ppb, ORP đạt đến ~ -900mV
 • Tăng cường đèn UV & sục rửa tự động DARC 
 • Màn hình LCD 7 inch, đa năng, đa màu sắc
 • Made in Korea
Đã bán: 19 sản phẩm

 • 9 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 11 loại nước bổ ích, dải pH rộng 4.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1806ppb, ORP đạt đến ~ -906mV
 • Tùy chọn dung lượng nước điện giải cần lấy
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 30 sản phẩm

 • 13 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 13 loại nước bổ ích, dải pH rộng 3.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1923ppb, ORP đạt đến ~ -967mV
 • Tùy chọn dung lượng nước điện giải cần lấy
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 52 sản phẩm

 • 3 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 8 loại nước bổ ích, dải pH rộng 4.5 - 10.5
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~600ppb, ORP đạt đến ~ -450mV
 • Tùy chọn dung lượng nước điện giải cần lấy
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 34 sản phẩm

 • 9 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 13 loại nước bổ ích, dải pH rộng 4.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1806ppb, ORP đạt đến ~ -906mV
 • Duy nhất Nóng thông minh - Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Tủ Đứng - Mới Nhất 2024 Màn hình hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 38 sản phẩm

 • 3 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 10 loại nước bổ ích, dải pH rộng 4.5 - 10.5
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~980ppb, ORP đạt đến ~ -540mV
 • Duy nhất Nóng thông minh - Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Tủ Đứng - Mới Nhất 2024 Màn hình hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 38 sản phẩm

 • 13 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 15 loại nước bổ ích, dải pH rộng 3.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1923ppb, ORP đạt đến ~ -967mV
 • Duy nhất Nóng thông minh - Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Tủ Đứng - Mới Nhất 2024 Màn hình hỗ trợ giọng nói dễ sử dụng
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 19 sản phẩm

 • 7 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 11 loại nước bổ ích, dải pH rộng 4.5 - 10.5
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1660ppb, ORP đạt đến ~ -831mV
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 27 sản phẩm

 • 11 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 13 loại nước bổ ích, dải pH rộng 3.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1758ppb, ORP đạt đến ~ -885mV
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới

 

Đã bán: 38 sản phẩm

 • 13 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 14 loại nước bổ ích, dải pH rộng 3.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1923ppb, ORP đạt đến ~ -967mV
 • Duy nhất Nóng thông minh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới

 

Đã bán: 20 sản phẩm

 • 5 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 12 loại nước bổ ích, dải pH rộng 4.5 - 10.5
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1366ppb, ORP đạt đến ~ -690mV
 • Duy nhất Nóng thông minh - Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 20 sản phẩm

 • 11 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 14 loại nước bổ ích, dải pH rộng 3.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1758ppb, ORP đạt đến ~ -885mV
 • Duy nhất Nóng thông minh - Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
Đã bán: 31 sản phẩm

 • 13 tấm điện cực Titatium phủ Platinum - Made in Korea
 • 15 loại nước bổ ích, dải pH rộng 3.5 - 11.0
 • Chỉ số Hydro đạt đến ~1923ppb, ORP đạt đến ~ -967mV
 • Duy nhất Nóng thông minh - Lạnh, tự chọn dung tích, nhiệt độ nước
 • Công nghệ RMC tự động rửa điện cực, hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ
 • Chứng nhận Thiết Bị Y Tế Châu Âu, CE, FDA, Kỷ Lục Việt Nam - Châu Á - Thế Giới
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav